หม้อบด

การบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เป็นหลักสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร ด้วยประสบการณ์ของเรา ช่างผู้ชำนาญการ สามารถจัดหาข้อมูลทางเทคนิค เพื่อดูแล และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

อะไหล่และบริการ

Technical Support

เราพร้อมช่วยเหลือลูกค้าของเรา วางแผนงานซ่อม ตรวจสอบเครื่องจักร รวมถึงงานด้านเทคนิค ตามความต้องการของลูกค้า

Overhaul Separator

Replacement of Roller Assembly

Re-Machined Table Liner

Maintenance ⁄ Overhaul of Equipments

เครื่องจักรต่าง ๆ ที่เสื่อมสภาพ สามารถซ่อมบำรุงได้ในรูปแบบต่าง ๆ

Damaged swing lever bearing housing

Build-up welding

Machining

Completion of Overhaul