เครื่องจักร

Our focus is on a product offering that is all-encompassing. No one else in the plastic processing industry has you covered as completely as Milacron. 

We’re committed to what our customers need: a one-stop shop, focused on providing excellence in pellet-to-part solutions.

DC_UH_Series-removebg-preview

เครื่องฉีดอลูมิเนียม

เป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะโดยให้โลหะหลอมเหลวภายใต้แรงดันสูง ฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ โดยมีการกำหนดค่าความดันฉีดภายในเครื่องฉีด ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย รวมถึงชิ้นส่วนช่วงล่างของรถยนต์ ที่ต้องการความแข็งแรงสูงและชิ้นส่วนเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ตัวถังรถ

เครื่องฉีดพลาสติก

Injection Molding Machines are industrial machinery which produce various plastic products through several processes. First, pour melted raw materials (plastic) into a metal mold, then cool the plastic product in the mold, and lastly open the mold and remove the part.

เครื่องรีดอลูมิเนียม

คือการนำอลูมิเนียมหรือทองแดงแท่งร้อนอัดฉีดผ่านแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นงานที่มีความยาวและบางอย่างสม่ำเสมอ โดยเครื่องฉีดอลูมิเนียมมีใช้งานอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าสำหรับตัวอุปกรณ์ที่ทำจากอลูมิเนียม

Industrial Machine

The industrial machinery business provides the products and technologies sought after by various industries and plants, such as ceramic machinery and crushers.