อะไหล่และบริการ

เครื่องฉีดอลูมิเนียม

บริการหลังการขายที่จะสร้างความมั่นใจในคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน

เรามีบริการหลังการขายที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถใช้เครื่องฉีดอลูมิเนียมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าใช้งานเครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ

การบริการหลังการขายที่รวดเร็ว

เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองงานบริการอย่างรวดเร็วเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ลูกค้าคนสำคัญของเรา

ข้อเสนอสำหรับการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องจักร

เรานำเสนอบริการบำรุงรักษาล่วงหน้าสำหรับเครื่องจักรของเราเพื่อให้ลูกค้าสามารถรักษาคุณภาพและความแม่นยำของเครื่องจักร

การตรวจสอบโดยละเอียดและการเปลี่ยนชิ้นส่วนช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้เรายังเสนอการอัปเกรดเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการประหยัดพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การติดตั้งเครื่องจักร ทดสอบ และส่งมอบ

การทำงานแบบบูรณาการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าจะดำเนินการตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการดำเนินการทดลองใช้และการส่งมอบในขั้นสุดท้าย วิศวกรของเรา มีความเข้าใจในเครื่องจักรเป็นอย่างดี สามารถดูและรับผิดชอบ ตั้งแต่งานติดตั้ง จนถึงส่งมอบเครื่องจักรให้แก่ลูกค้า เราสามารถดำเนินการส่งมอบงานตามที่ต้องการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิต ในเรื่องการส่งมอบงานในต่างประเทศ เราสามารถประสานงานกับศูนย์บริการต่างประเทศของเราเพื่อให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยทันที

นอกจากการติดตั้งเครื่องจักรใหม่แล้วเรายังสามารถดำเนินการติดตั้งและทดลองเครื่องจักรที่ใช้แล้ว ได้อีกด้วย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

After installation, we also provide our customers with an explanation of how to operate maintenance the new machinery.

อะไหล่

เราจัดหาอะไหล่แท้และเก็บอะไหล่ที่สำคัญไว้ในสต็อก

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรให้ดียิ่งขึ้น ด้วย Modification List

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องฉีดอลูมิเนียมให้ดียิ่งขึ้น เช่น ลดระยะเวลาการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา

เรามีรายการปรับปรุง Modification List เพื่อรองรับตามความต้องการของลูกค้า