อะไหล่และบริการ

เครื่องรีดอลูมิเนียม

เราให้บริการด้านวิศวกรรมโดยรวมตั้งแต่ “การวางแผนและออกแบบ”
ไปจนถึง การผลิต การติดตั้ง โดยเรารับประกันคุณภาพและการบริการให้แก่ลูกค้า

Maintenance & Diagnosis

เราได้นำความรู้ของอุตสาหกรรมในเครืออูเบะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและหลากหลายของเรา วิศวกรผู้ชำนาญงานจะใช้เกณฑ์การตัดสินที่เหมาะสมเพื่อการบำรุงรักษาและวินิจฉัยได้อย่างตรงจุด

Replacement Works

วิศวกรที่มีทักษะและประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างปลอดภัยและถูกต้อง ช่างผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อพิจารณา ในเรื่องหลักความปลอดภัย วิธีการในการป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงวิธีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สายการผลิตอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตลอดเวลาอีกด้วย

Transfer of Facilities

ในส่วนของเครื่องจักร ที่ไม่ได้ดำเนินการใช้งาน ทั้งในและต่างประเทศเราสามารถจัดการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่ยกเครื่องถอดแยกชิ้นส่วน การขนส่งและติดตั้ง จนกระทั่งเริ่มต้นการใช้งาน