หม้อเผา

หม้อเผานับว่าเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญ เป็นเครื่องจักรที่ให้ความร้อนเพื่อเผาไหม้วัตถุดิบ เช่น วัตถุดิบทำปูนซีเมนต์ หินปูน แมคนีเซีย จะถูกนำเข้าหม้อเผาแบบหมุน ด้วยระดับการเผาไหม้ที่ควบคุมได้ จึงสามารถใช้ในการเผาวัตถุดิบที่ไม่ติดไฟ รวมถึงของเสียจากอุตสาหกรรม และสิ่งมีชีวิตในทะเลที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่หลากหลายที่ไม่สามารถควบคุมได้จากเตาเผาอื่น ๆ

โดยบริษัท อูเบะ แมชชีเนอรี่ ไทย เป็นตัวกลางในการประสานงานกับทีมผู้เชี่ยวชาญในประเทศญี่ปุ่น ในการออกแบบ ให้คำปรึกษา รวมถึงจัดหาอะไหล่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักรของลูกค้า