บริษัทฯ ได้ทำการซื้อแผนกเครื่องฉีดพลาสติก จาก Mitsubishi Heavy Industries Thailand Ltd. โดยทำการเปลี่ยนแบรนด์ จาก MITSUBISHI  เป็น UBE UMHIPT โดยจำหน่ายอะไหล่ และ ให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้กับลูกค้าในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม เช่นเดียวกัน