บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้กับลูกค้าในกลุ่มกิจการธุรกิจปูนซีเมนต์ ที่ใช้เครื่องจักรของ UBE ประกอบด้วย หม้อบดซีเมนต์ หม้อบดวัตถุดิบ หม้อเผา และ ชุดเกียร์ โดยช่างผู้ชำนาญงานจากประเทศญี่ปุ่น