บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องรีดพลาสติก (Extrusion Press) ให้กับลูกค้าในประเทศไทย โดยช่างผู้ชำนาญงานจากประเทศญี่ปุ่น