บริษัท ยูบีอี แมชชีนเนอรี่ ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 เรานำเสนอบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และการดัดแปลงเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตั้งแต่เครื่องจักรขนาดเล็ก จนถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม