Company updates

บริษัท ยูบีอี แมชชีนเนอรี่ ไทย จำกัด มอบ ทองคำหนัก 1 บาท ให้แก่พนักงาน เนื่องในโอกาสครบรอบการทำงาน 10 ปี

บริษัทอูเบะ แมชชีนเนอรี่ไทย มอบ ทองคำหนัก 1 บาท ให้แก่พนักงาน เนื่องในโอกาสครบรอบการทำงาน 10 ปี

related NEWS